Państwa koszyk zakupowy.

Wybrane przez Państwa produkty.

Nie masz produktów w koszyku.

Szukaj

Wyprzedaż

Paracetamol Aurovitas 500 mg 50 tabl.

8,99 zł

Dostępność: W magazynie

50 tabl.,
AUROVITAS PHARMA POLSKA SP.Z O.O.

Szczegóły

PARACETAMOL AUROVITAS (500 mg paracetamolum)

Wskazania: Objawowe leczenie bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego i (lub) gorączki (1)

Dlaczego Paracetamol Aurovitas? Rejestracja od 10. roku życia (2)

Okrągłe, łatwe do połknięcia tabletki, z linią podziału, które można podzielić na równe dawki (3)

Paracetamol może być stosowany przez kobiety w ciąży i matki karmiące(4)

1-4 Charakterystyka Produktu Leczniczego Paracetamol Aurovitas


Sposób użycia: Paracetamol w tabletkach nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 10 lat. Odstęp pomiędzy dawkami powinien wynosić co najmniej 4 godziny. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana z powodu ryzyka poważnego uszkodzenia wątroby (punkt 4.4 i 4.9 ChPL). Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni lub gdy gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, lub objawy nasilą się lub pojawiają się inne objawy, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem. Przyjmowanie paracetamolu z jedzeniem i piciem nie wpływa na skuteczność leku.

Sposób podania: Tabletki należy połykać popijając dużą ilością wody.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (punkt 6.1 ChPL). Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Nie zaleca się długotrwałego lub częstego zażywania leku. Należy poinformować pacjenta, aby nie stosował równocześnie innych produktów zawierających paracetamol. Przyjęcie wielokrotności dawki dobowej lub przedawkowanie może spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby; wówczas należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, ze względu na ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia wątroby (punkt 4.9 ChPL). U osób młodych leczonych dawką 60 mg/kg mc./dobę paracetamolu, skojarzenie z innymi lekami przeciwgorączkowymi nie jest uzasadnione, z wyjątkiem przypadków nieskuteczności. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, lub ciężką niewydolnością wątroby (Child-Pugh >9), łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby (w tym zespołem Gilberta), ostrym zapaleniem wątroby, jednoczesnym stosowaniem leków, które wpływają na czynność wątroby, niedoborem dehydrogenazy glukozo 6-fosforanowej, z niedokrwistością hemolityczną, u osób nadużywających alkoholu oraz w długotrwałym odwodnieniu i niedożywieniu.

 

Podmiot Odpowiedzialny: Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Sokratesa 13D lokal 27, 01-909 Warszawa