Państwa koszyk zakupowy.

Wybrane przez Państwa produkty.

Nie masz produktów w koszyku.

Szukaj

UWAGA zmiana w regulaminie.

Założenie konta w sklepie internetowym jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hygieia Chojnacki spółka jawna z siedzibą w Krakowie (31-416), ul. Dobrego Pasterza 67 w w celach wykonania umowy.

Dodatkowo jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywac od nas korespondencję o promocjach i nowościach - NEWSLETTER drogą elektroniczną prosze zaznaczyć zgodę dodatkową.

Zgoda i podanie danych przez Pana/Panią jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pana/Pani zgoda (art. 6 pkt a RODO).

Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.

Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Ma Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ma Pan/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mail admin@hygieia.pl


Regulamin funkcjonowania apteki internetowej hygieia.
1. Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego jest prowadzona przez spółkę Hygieia spółka jawna z siedzibą w Krakowie (31-416) przy ul. Dobrego Pasterza 67, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem 0000019613; posiadająca nr NIP: 6760122835 i nr REGON: 003916567, dalej zwaną „Apteką”.

Hygieia spółka jawna posiada zezwolenie na prowadzenie apteki wydane przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie dnia 4 listopada 1990 roku o nr FAA-1663/A/90. Sprzedaż wysyłkową prowadzi placówka zlokalizowana w Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza 67.

Apteka internetowa Hygieia działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.hygieia.pl, www.hygieia.com.pl, www.lekidlamnie.pl, www.lekidlamnie.com.pl zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych. Składanie zamówień może się odbywać przez 24 godziny na dobę za pomocą strony internetowej lub poczty elektronicznej: zamow@hygieia.pl.

2. Składanie zamówienia poprzez serwis www polega na wyborze artykułów z oferty apteki internetowej Hygieia poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, wyborze produktów i zaakceptowaniu warunków płatności.

3. Apteka internetowa Hygieia nie prowadzi sprzedaży hurtowej.

Apteka internetowa Hygieia prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta oraz wyłączając leki, w których skład wchodzą substancje lub prekursory substancji ujętych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomani z dnia 29 lipca 2005 roku oraz w obwieszczeniu Marszałka Sejmu RP z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego teksu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.


4. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w ofercie są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich. Informacja o cenie ma charakter wiążący w chwili składania zamówienia.

 

5. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie ze wskazaniami w formularzu zamówienia.

Dostawa produktów odbywa się w drodze:
a) przesyłki kurierskiej,
b) przesyłki pocztowej poprzez Pocztę Polską ,
c) odbioru osobistego w aptece w Krakowie.

 

6. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu rejestracji niekompletnych, błędnych lub niepełnych danych.

7. Dokonywanie płatności za zamówiony towar możliwe jest poprzez:

 • - płatność kartą kredytową przy użyciu strony bezpiecznych płatności kartami, zgodnie z regulaminem płatności allpay europe,
 • - płatność transferem elektronicznym zgodnie z regulaminem płatności dotpay europe,
 • - płatność przelewem na konto firmy z podaniem numeru zamówienia znajdującego się na karcie zamówienia: ING 78 1050 1445 1000 0022 9408 5598. Towar wysyłamy po zaksięgowaniu kwoty na naszym rachunku.
 • - za pobraniem - płatność dokonywana jest przy odbiorze paczki od kuriera.


8. Dostarczenie przesyłki do miejsca odbioru następuje:

 • - na terenie miasta Krakowa w ciągu 3 dni z wyłączeniem niedzieli i świąt. W soboty przesyłki dostarczane są do godziny 14.00
 • - na pozostałym obszarze Polski od 1 do 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po złożeniu zamówienia z wyłączeniem soboty, niedzieli i świąt. Paczki nadawane są w dni powszednie do godziny 13.30.


9. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę towaru. Koszt przesyłki do miejsca odbioru jest uzależniony od formy przesyłki, wagi i adresu:

 • - przesyłki realizowane na terenie miasta Krakowa za pośrednictwem kuriera apteki, której wartość wynosi powyżej 99 zł są bezpłatne. Poniżej tej kwoty doliczany jest koszt dowozu zamównienia w wysokości 8,50zł. Opłata zostanie doliczona do faktury.

  Uprzejmie prosimy o przygotowanie wyliczonej kwoty za zamówienie, ponieważ kierowca ze względów bezpieczeństwa nie dysponuje gotówką.


UWAGA od teraz mamy w ofercie tańsze przesyłki kurierskie!! W przypadku przesyłki poza teren miasta Krakowa jej koszt wynosi:

  • - na obszarze Polski Kurier 48 Pocztex w zależności od wartości zamówienia:
  • - 0,01zł do 49,99zł koszt przesyłki wynosi 10zł
  • - 50,00zł do 99,99zł koszt przesyłki wynosi 9zł
  • - 100,00zł do 149,99zł koszt przesyłki wynosi 8zł
  • - 150,00zł do 189,99zł koszt przesyłki wynosi 7zł
   przy zamówieniach powyżej 190zł przesyłka gratis.
  • - przy wyborze formy płatności "przy odbiorze" (za pobraniem) doliczana jest zawsze opłata w wysokości 3zł
   (dostawa firmą Kurier 48 - Pocztex) za wyjątkiem dostaw na terenie miasta Krakowa.
   maksymalna waga paczki nie może przekraczać 20 kg

 

Informacja o wysokości dopłaty zostanie przesłana pocztą elektroniczną na podany adres email. Akceptacja dopłaty oznacza zgodę na wysyłkę paczki.

Koszt przesyłki jest doliczany automatycznie do wartości zamówienia i nie jest pobierany osobno przy odbiorze.

Istnieje także możliwość samodzielnego odbioru zamówienia w dowolnej aptece HYGIEIA (wybranej podczas składania zamówienia), w takim wypadku nie są doliczane żadne koszty przesyłki. Przy odbiorze przesyłki płatności należy dokonywać wyłącznie gotówką (nie dotyczy apteki znajdującej się na ul. dobrego pasterza 67). Kupujący informowany jest pocztą elektroniczną o fakcie zrealizowania zamówienia i możliwości odbioru.

Zamówienia można odbierać do 2 tygodni od dnia zrealizowania zamówienia.

          
      10. Wszystkie produkty i wyroby oferowane w aptece internetowej Hygieia są oryginalne i dostarczone są przez ich producentów lub/i dystrybutorów oraz posiadają oryginalne opakowania jednostkowe.

 

     11. Produkty przedstawione na zdjęciach mogą się różnic od oferowanych w sprzedaży w związku z wprowadzaniem przez producenta nowych opakowań, wprowadzeniem nowych objętości, przeprowadzaniem akcji promocyjnych itp.

 

    12. Wszelkie materiały znajdujące się na stronach witryny www.hygieia.pl, www.hygieia.com.pl, www.lekidlamnie.pl, www.lekidlamnie.com.pl służą wyłącznie celom informacyjnym.
             Opisy produktów, ich właściwości, pojemności, działanie pochodzą od ich producentów lub/i dystrybutorów.

 

     13. Apteka internetowa Hygieia zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym regulaminie.

 

     14. Apteka internetowa Hygieia zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów znajdujących się na jej stronach ze sprzedaży, na pewien okres czasu lub stałe.

 

     15. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo farmaceutyczne oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

     16. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "o ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

17. Zamawiający, jeśli jest konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni od zawarcia umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Odstąpienie jest ważne wyłącznie w przypadku, jednoczesnego zwrócenia przesyłki przez zamawiającego wraz ze wszystkimi zamówionymi produktami w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, przechowywanych zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu.

 

     18. W razie jakichkolwiek pytań do farmaceuty - zapytania należy kierować na adres: 31-416 Kraków, ul. Dobrego pasterza 67, lub pod nr telefonu (0)12 412-45-44 codziennie do godziny 15.00 z wyjątkiem niedziel i świąt.

 

19. W przypadku ewentualnych reklamacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu (012) 412-45-44 - w dni powszednie między 7.00 a 14.30.

a) Możliwość zwrotu produktów leczniczych występuje wyłącznie w przypadkach o których mowa w art.96 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001. Prawo farmaceutyczne. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi. Ograniczenia w zakresie zwrotu nie dotyczą produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.

b) Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

20. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku w godz: 7:00 - 13:00

Zgodnie z z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przepisów tej ustawy nie stosuje się do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej.

21. Platforma ODR
        1. Platforma ODR (ang. Online Dispute Resolution), unijna platforma internetowa pozwalająca na pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich.

         2. Postanowienia ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich:

            System polubownego rozstrzygania sporów między przedsiębiorcą a konsumentem, będzie taki sam w całej Unii Europejskiej. Obejmie wszelkie zaistniałe na rynku spory, wynikające z umów sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
    https://webgate.ec.europa.eu/odr.

 

 21. Zdjęcia produktów zamieszczonych na stronie apteki internetowej są tylko zdjęciami poglądowymi, mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktu.


Jeżeli zauważyłeś błąd na naszej stronie, pragniesz podzielić się z nami uwagami, spostrzeżeniami odnośnie naszego serwisu - napisz do nas:
pytania@hygieia.pl